Bliv en del** af det ======) kreative fællesskab * i (=== Bygning * 5 (===============)
BOOKing for brugere

Om bygning 5

Et hus for folk med gode ideer

Bygning 5 er et Kulturhus i Koldings centrum, beliggende i Nicolai komplekset med plads til kulturentreprenører, kulturaktører, iværksættere, kreative tiltag, værksteder samt diverse rådgivning indenfor disse områder. Huset er tiltænkt unge mellem 17-35 år

Huset er åbent i hverdagene kl. 9-22. Har du brug for hjælp, kan du kigge forbi i træffetiden 
For at få adgang til husets værksteder uden for åbningstid, skal du oprettes som bruger. Skriv til TOMMY SKOUBOE
Når du er oprettet,  kan du booke et rum

A HOUSE FOR PEOPLE WITH GREAT IDEAS

Building 5 is a Culture House in the center of Kolding, located in the Nicolai Complex, providing a space for cultural actors, creative initiatives, workshops as well as counseling in these areas. The House is intended for people between 17-35 years.

The house is open on weekdays from 9AM to 10PM. If you need help, come visit us during office hours 
To get access to the work spaces outside opening hours, contact Tommy Skouboe and get registered as a user.
When you are registered, you can book a room

Parkour 2019 #Turbopuljen

Følg os på Facebook

BYGNING 5 HAR ET KONSTANT FLOW AF WORKSHOPS OG AKTIVITETER

I Bygning 5 er der et væld af aktiviteter. Ud over at du kan blive oplært i de forskellige værksteder, så kan du også deltage i workshops. Følg vores aktiviteter på FACEBOOK
Har du selv en god idé til et projekt eller en workshop, så scroll ned for at læse, mere om turbopuljen og hør, om din idé kan modtage støtte.

//

In Bygning 5 there's a whole world of activities. Not only can you learn to use the different creative spaces. You can also participate in the many workshops we offer. Follow our activities on FACEBOOK
If you have a good idea for a project or a workshop, scroll down to read more about turbopuljen and learn if your project can recieve funding.

Turbopuljen

HAR DU EN GOD IDE TIL ET PROJEKT, SOM ARBEJDER MED FRIVILLIGHED OG MANGFOLDIGHED?
Turbopuljen er rettet imod den helt unge projektmager, der ønsker at skabe et projekt, som arbejder ind i en ramme af frivillighed, bredde og mangfoldighed. Du kan f.eks. søge Turbopuljen til afvikling af workshops, koncerter, events, foredrag. Og til en vis grad til materialer til afvikling af ovenstående.

Book et byggemøde

Turbopuljen giver hurtig økonomisk støtte til frivillige projekter i mindre skala.

turbopuljen // english

Turbopuljen provides quick funding FOR SMALLER PROJECTS WITHIN A FRAMEWORK OF PARTICIPATION AND DIVERSITY

DO YOU HAVE A GREAT IDEA FOR A PROJECT WITHIN VOLUNTEERING AND DIVERSITY?
Turbopuljen is aimed at project makers, who want to plan and execute a project that operates within a framework of voluntariness and diversity. Turbopuljen is a practice field or laboratory for young, enterprising culture creators who want to make their own experiences in thinking, developing and shaping events for and with other young people. The aim of turbopuljen is to support and accommodate all incoming applications.

Book a meeting and present your project

Turbopuljen Open Call Repair & Remake

Repair & Remake Festival er en 1-dagsfestival, der foregår fredag 27. maj kl. 10-15 i gården ved Nicolai komplekset.
Repair & Remake festival sætter fokus på ”vores” mindset omkring bæredygtighed og vejen dertil i dagligdagen.
R&R sætter desuden fokus på at genbruge, genskabe og reparere eksisterende ting.

Med dette OPEN CALL vil vi gerne støtte projekter, der fokuserer på bæredygtighed. Det kunne fx være projekter som disse:

  • Talks af forskellig art, som på forskellig vis gør folk klogere. Hvordan kan man fx nedbringe sit ressourcespild i dagligdagen?
  • Hands on workshops: Arbejder du fx med en idé til et nyt, klogt affaldssorteringssystem?
  • Eller vil du gerne vise os andre, hvor let vi selv kan reparere vores elektronik, så det kan bruges igen?
  • Vi drømmer om studieprojekter, hvor bæredygtighed på en eller anden måde er omdrejningspunkt.
  • Og vi drømmer om projekter, der involverer gæsterne, og som udfordrer deres forudfattede holdninger.

SÅDAN ANSØGER DU

Repair & Remake Festival is a one-day festival taking place on Friday the 27th of May from 10 AM to 3 PM.
Repair & Remake Festival highlights ”our” mindset about sustainability and how to get there in the everyday life.
R&R also emphasizes on reusing, recreating and repairing existing things.

With this OPEN CALL we want to support projects that focus on sustainability. It could be something like:

  • talks of different kinds that inform people fx on how to reduce waste of ressources on a day to day basis.
  • Hands on workshops: are you working on new clever system for waste management?
  • Or do you want to show the rest of us show easy it is to repair our electronic devices?
  • We dream about student projects, where sustainability is somehow the focal point.
  • We also dream about projects that involve the participants and challenge their preconcieved opinions.

HOW TO APPLY

Grønt Hjerte

Streetfodbold i Højhusene

Et projekt støttet af Turbopuljen

Navid Shaterabadi / EOW Panna er en af de unge kulturentreprenører, som har fået støtte fra Turbopuljen til sit fede Streetfodbold og Panna projekt i Højhusene.

Projektet handler ikke kun om sport og bevægelse men også om at give de unge noget at mødes om – et inkluderende fællesskab, hvor de unge selv skal lege, skabe fedt indhold og tage beslutninger og på den måde bekæmpe kedsomhed, ensomhed og angst.

Projektet har fået støtte til at købe streetfodbolde og få lavet t-shirts og hoodies, som man kan vinde i turneringen.

Har du en god idé til et projekt, så book et byggemøde med Turbopuljen HER.

A PROJECT SUPPORTED BY TURBOPULJEN

Navid Shaterabadi / EOW Panna is one of the young cultural entrepreneurs, who has received support from Turbopuljen to a cool Street Soccer and Panna project in Højhusene.

The project is not only about sports but about creating an including community where young people can play, create content and make decisions - a great way to prevent boredom, loneliness and anxiety.

The project received funds to buy soccer balls and merchandise as prices for the winning teams.

Do you have a great idea for a project then don’t hesitate to book a meeting with Turbopuljen RIGHT NOW

EOW Panna 1

FAQ

Turbopuljen hjælper dit projekt på vej

FAQ

Turbopuljen helps you carry out smaller projects

Bygning 5 træffetider/opening hours

Åbningstid: Mandag til fredag kl. 9-22

Træffetider:
Mandag: 12-17
Tirsdag: 12-17
Onsdag:12-17
Torsdag: 12-20
Fredag: 12-16

Opening hours: Monday to Friday 9AM to 10PM

Office hours:
Monday: 12-17
Tuesday: 12-17
Wednesday:12-17
Thursday: 12-20
Friday: 12-16